Voľba klientov Invia

Voľba klientov Invia je hodnotením partnerskej cestovnej kancelárie za uplynulý rok. Ide o vyhodnotenie spokojnosti klientov našej spoločnosti, a to najmä s jednotlivými službami usporiadateľskej CK – s organizáciou zájazdu, delegátmi v mieste pobytu, s ubytovaním, stravovaním, plážou, aktivitami apod.

Klady Voľby klientov Invia

 • Hodnotenie vytvárate vy, klienti: Hodnotenie vypracováva spoločnosť Invia na základe spätnej väzby klientov (dotazníky spokojnosti, štatistiky o počte reklamácií a ďalšie dokumenty). Recenzie, ktoré nám poskytujete tak pomáhajú ďalším klientom vo výbere ich zájazdu
 • Výhody za nadštandardné služby: Cestovná kancelária, ktorá dlhodobo poskytuje klientom bezproblémový servis, získava programom Voľba klientov Invia väčšiu podporu a preferencie.
 • Jednoduchý výber: Vďaka tomuto hodnoteniu nemusíte čítať recenzie všetkých zájazdov, ktoré si vyberiete. Stačí jednoducho vyfiltrovať akciu Voľba klientov a máte istotu, že cestovná kancelária, s ktorou budete cestovať, je overená zákazníkmi.

Ako sa hodnotenie zostavuje?

 • Na základe štatistík o počte reklamácií, dotazníkov spokojnosti a ďalších dokumentov vypracováva Invia celkové hodnotenie všetkých obchodných partnerov (cestovných kancelárií).
 • Pri dvoch najdôležitejších podmienkach tohto programu sú stanovené tieto hraničné limity:
  - počet reklamácií v jednom kalendárnom roku: < 1,5 %
  - spokojnosť klientov v jednom kalendárnom roku: > 8,3 %
 • Logo Voľba klientov Invia môžu používať len tie cestovné kancelárie, ktoré prešli auditom. Tie si tiež môžu vystaviť certifikát na svojich webových stránkach, v prezentáciách, v kanceláriách a pod.
 • Logo sa prepožičiava cestovnej kancelárii v januári, a to vždy na aktuálny kalendárny rok. Teda v januári 2015 na rok 2015 a pod.

Ako tieto cestovné kancelárie spoznáte?

Pre jasné rozpoznanie zájazdov zauditovaných cestovných kancelárií na webe Invia.sk, sú všetky tieto zájazdy označené symbolom žltého palca na modrom pozadí. Na obrázku nižšie ho môžete vidieť v rámci výsledkov vyhľadávania zájazdov.

Voľba klientov Invia

Toto logo zákazníkovi dokazuje, že klienti cestovnej kancelárie dlhodobo vykazujú spokojnosť s pokytnutými službami.

Garancia kvality a zodpovednosť CA Invia

Spoločnosť Invia v žiadnom prípade nemôže niesť zodpovednosť či garantovať, že každý zájazd cestovnej kancelárie označený týmto logom (viď vyššie) prebehne vždy úplne bez problémov, že vždy budú poskytnuté len tie najkvalitnejšie služby a pod., pretože nie je v silách spoločnosti Invia ovplyvniť kvalitu poskytovaných služieb.

Pri novo uzavretých obchodných zmluvách (medzi spoločnosťou Invia a cestovnými kanceláriami) môže byť cestovnej kancelárii prepožičané logo najskôr po 6 mesiacoch predaja zájazdov a po predaji aspoň 100 dospelých osôb.

Pre stálych obchodných partnerov Invia môže byť logo prepožičané v prípade predaja aspoň 10 zmlúv o zájazde. 

Spoločnosť Invia si vyhradzuje právo na odobranie certifikátu tej cestovnej kancelárii, pri ktorej bude v priebehu kalendárneho roka zaznamenané zvýšené percento sledovaných parametrov.

Prípadné sťažnosti na držiteľa (cestovnej kancelárie) certifikátu Voľba klienta Invia môžete posielať na klientsky-servis@invia.sk.

Potrebujete poradiť?

Po-Ne 7-22 hod +421 2 2064 8220